Voor wie ?
 
Juist nu in deze Corona tijd!! Wandelend in gesprek door middel van een gesprekswandeling
 
Zeker in deze periode waarin rekening gehouden moet worden met de COVID-19 maatregelen is het wandelcoachen een veilige en gezonde vorm van gespreksvoering. Door de maatregelen die voor allerlei extra stress kunnen zorgen is het belangrijk dat je een vorm vindt om goed voor jezelf te blijven zorgen. 
 
Thuiswerken, onzekere werk of baan vooruitzichten, het gevoel hebben van niets mogen en bij elkaar thuis op de lip zitten maken dat je je niet altijd even goed zal voelen. Oude problematieken kunnen weer op gaan spelen omdat je meer op jezelf terug geworpen wordt. Daarbij dan nog eens het jaargetijden met "de vele donkere dagen" maakt het voor veel mensen lastig.
Zeer begrijpelijke gevoelens waar je zeker niet alleen in staat! Blijf er niet mee tobben want er is echt een verbetering te bewerkstelligen! 
 
Wandelcoachen is daarom zeker nu erg geschikt voor iedereen die de stap durft te wagen om op een andere wijze mentaal in beweging te komen. Op zoek naar inzichten in je eigen gedrag waarom je doet zoals je doet en ervaart zoals je ze ervaart.
    
 
In een gesprekswandeling ga je op zoek naar jouw mogelijkheden en naar de dingen waar jouw hart wél sneller van gaat kloppen. Het biedt je kijk op haalbare stappen op weg naar een verandering.
 
 
 
Kijk hieronder naar het standaard aanbod. Mocht er binnen dit aanbod toch niet een passende vorm te vinden zijn voel je dan vrij dit met mij te bespreken. 
Ik probeer zoveel als mogelijk een aanbod op maat te maken. Onderstaande tarieven zijn voor particulieren. Voor bedrijven wordt het tarief in overleg bepaald. 

 
 
 
Aanbod

 

Gesprekswandeling ter kennismaking
 
Een eenmalige gesprekswandeling van ongeveer 3 kwartier om kennis te maken met deze methode. Spreekt het je aan en past het bij je, en is jouw vraag geschikt om door middel van wandelcoachen op te pakken. Een wederzijdse verkenning zonder verplichtingen.  
Kosten € 25
 
 
Gesprekswandeling basis

 

Een gesprekswandeling van een uur om stoom af te blazen met ruimte om je gedachten of problemen te ordenen en inzicht te krijgen in je mogelijkheden.
Kosten € 60 
 
 

Gesprekswandeling incidenteel 

 
Een wandeling van 1,5 uur met reflectie momenten met gebruikmaking van de natuur om je de huidige situatie op een rij te zetten. Inzicht in jouw persoonlijke doelen, de stappen die je kunt zetten en op welke wijze je deze vorm zou kunnen geven. 
Kosten € 90
 

Gesprekswandeling opvolgend

 
Drie wandelingen van 1,5 uur verdeelt over zes weken met opbouwprogramma om zaken waar je tegenaan gelopen bent op te pakken en uit te werken. Ter ondersteuning krijg je een werkmapje mee waarin de stappen en processen zijn uitgewerkt. 
Kosten € 250
 
 
Gesprekswandeling met coaching op afstand 
 
Maandelijkse gesprekswandeling gedurende af te spreken periode ondersteund met (wekelijks) telefonisch contact, via mail of facetime. Kosten in overleg.
 
 
 

Verslaglegging

 
Van de gevoerde gesprekswandeling kan op verzoek een verslag worden gemaakt. Hier worden wel extra kosten voor in rekening gebracht en moet op voorhand worden afgesproken. Het verslag wordt dan binnen 7 dagen per mail toegestuurd.  De extra kosten zijn € 30

 Belangrijke aanvullende informatie

 
Prijzen coachingstrajecten op Schouwen-Duiveland zijn inclusief reiskosten.
Wandelcoaching SD is vrijgesteld van BTW  
Er wordt bij voorkeur, centraal op het eiland een wandellocatie gezocht. 
 
•   Bij de losse gesprekken wordt er vooruit betaald. Dit is tevens de bevestiging van de afspraak. 
 
•   Afzeggen van de afspraak: tenminste 24 uur van te voren waarop de betaling wordt terug gestort. 
 
 
Als de kosten of de betaling een belemmering voor je zijn dan ben ik bereid om hierover individuele afspraken te maken.
 
 
 
De gesprekken zijn vertrouwelijk. Van de gevoerde gesprekken wordt geen dossier opgebouwd. 
 
Ik werk vanuit de “Beroepscode van het Maatschappelijk Werk”  waarin de beschrijving zit van de collectieve beroepsnormen voor het beroepsmatig handelen van Maatschappelijk werkers.